ورود به سايت  

English

پروژه هاي ساختماني

 

 

استادیوم فوتبال و استخر شنای باشگاه فولاد خوزستان

  در شهر اهواز به مساحت حدود 30 هزار مترمربع و احجام عمده كار شامل 2,200 تن آرماتوربندي، 30 هزار متر مكعب بتن ريزي و 2 هزار تن كارهاي فولادي سنگين.

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

كمپ سد پانزده خرداد

با 21 هزار متر مربع 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

كشتارگاه صنعتي ايلام

 

 واقع در شهرك صنعتي ايلام  با مساحت زيربنایي بالغ بر 11 هزار مترمربع و احجام عمده كار شامل 100 هزار مترمكعب عمليات خاكي به ظرفيت كشتار 1,000 راس دام سبک و 200 راس دام سنگین در شيفت.

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

كشتارگاه صنعتي خورين

  در 10 كيلومتري شهرستان ورامين در روستاي خورين با زيربناي حدود 8 هزار مترمربع و احجام عمده كار شامل 71 هزارمترمكعب عمليات خاكي به ظرفيت كشتار 1,000 راس دام سبک و 200 راس دام سنگین در شيفت.

 

 

  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

كشتارگاه صنعتي زابل

  با زيربناي 11 هزار مترمربع و احجام عمده كار شامل 110 هزار مترمكعب عمليات خاكي به ظرفيت كشتار 750 راس دام سبک و 150 راس دام سنگین در شيفت.

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان کوثر می باشد