ورود به سايت  

English

پروژه های مترو

 

تونل قطعه دو توسعه شمالی خط یک متروی تهران

 در محدوده خيابان ميرداماد تا خيابان ظفر بطول كلي 1,592 متر شامل حفاري و پوشش بتني بصورت تونل دو خطه با عرض حفاري شده(قبل از لاينينگ) 8.2 متر وارتفاع 6.8 متر واحجام عمده كار شامل 130 هزار مترمكعب حفاري زيرزميني و 39 هزار مترمكعب بتن ريزي می باشد.

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

          احداث ايستگاه T1 از خط یک متروی تهران

به روش زير زميني به مساحت زير بناي 6,700 متر مربع در سه طبقه  با عرض حفاري 18 متر و ارتفاع تقريبي 13 متر و طول 140 متر. احجام عمده كار شامل 45 هزار مترمكعب حفاري زيرزميني، 37 هزار متر مكعب بتن ريزي و 3,300 تن آرماتوربندي می باشد.

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 
احداث ايستگاهX1  ازخط یک متروی تهران

 

در ميدان قدس با زیر بنای 10,000 متر مربع که برای اولین بار حفاری در این ابعاد به صورت تمام مقطع صورت گرفت با عرض حفاري شده 19 متر و ارتفاع حفاري شده 21 متر و طول 240 متر. احجام عمده كار شامل 160 هزار مترمكعب حفاري زيرزميني، 55 هزارمترمكعب بتن ريزي و 8,500  تن آرماتوربندي می باشد.

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 
احداث ایستگاه دفاع مقدس (صفه) متروی اصفهان

 

 با مساحت زيربناي 12 هزار مترمربع، 140 متر طول تونل و 13.3 متر عرض تونل ايستگاه و احجام عمده كار شامل 230 هزار مترمکعب حفاري زيرزميني، 43 هزار مترمکعب بتن ریزی و  5 هزار تن آرماتوربندی

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

احداث ایستگاه دانشگاه متروی اصفهان

 

 با مساحت زير بناي 14  هزار مترمربع  و احجام عمده كار شامل 38 هزار متر مکعب خاکبرداری، 29 هزار مترمکعب بتن ریزی و 2,300 تن آرماتوربندی.

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

تکمیل سازه و سازه نگهبان مترو سی و سه پل اصفهان

 

 با مساحت زير بناي 3300 متر مربع، 121 متر طول، 26 متر عرض و 18 متر عمق و زیربنای ایستگاه

احجام عمده کار شامل 11.000 مترمکعب بتن ریزی، 1.300 تن آرماتور بندی و 650 تن کارهای فولادی سنگین  

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان کوثر می باشد