ورود به سايت  

English

پروژه های سدسازی
New Page 2

 

 

سدتنظيمي – انحرافي كرخه (پای پل) و نیروگاه

  در 25 كيلومتري شمال انديمشك كه اولين سد از نوع بتن غلتكي RCC)) در ايران و بزرگترين سد تنظيمي-انحرافي كشور با 350 متر طول بخش بتني و 730 مترطول بخش خاكي مي‌باشد. احجام عمده كار شامل 1.8 ميليون مترمكعب خاكبرداري، 80 هزارمترمكعب سنگبرداري، 260 هزار مترمكعب بتن‌ريزي معمولي، 60 هزار مترمكعب بتن غلتكي، 1.1 ميليون مترمكعب خاكريزي و 45,000 متر مربع دیوار آب بند است

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  

سد مخزنی بتن غلتكي زيردان

 سومين سد بتن غلتكي در ايران با 64.5 متر ارتفاع و 350 متر طول تاج در 150 كيلومتري چابهار واقع شده و احجام عمده كار شامل300 هزار مترمكعب بتن غلتكي، 200 هزار مترمكعب  بتن ريزي معمولي و نزديك به 1.2 ميليون مترمكعب حفاري در خاك و سنگ مي‌باشد. حجم درياچه سد بالغ بر 200 ميليون مترمكعب است.

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  

سدمخزني مروك

 از نوع خاكي با هسته رسي  در 45 كيلومتري جنوب شرقي بروجرد در حال احداث مي‌باشد. ارتفاع سد از پي 67.5 متر و طول تاج 451 متر بوده و احجام عمده كار شامل 3,650,000 مترمكعب خاكريزي و 1.6 ميليون مترمكعب حفاري در خاك و سنگ است. حجم مخزن سد حدود 100 ميليون مترمكعب مي‌باشد.

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 

سدمخزنی آبسرده

 از نوع خاكي قوسا با هسته رسي  در 16 كيلومتري  بروجرد  ارتفاع سد از پي 84 متر و طول تاج 450 متر می باشد احجام عمده كار عبارتست از 2.7 میلیون مترمكعب خاكريزي و 400.000 مترمکعب خاکریزی

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 

سد مخزني گاوي

 از نوع خاكي با هسته رسي  در 25 كيلومتري شهر مهران استان ايلام واقع بوده، ارتفاع سد از پي 102 متر و طول تاج آن در حدود800 متر و احجام عمده كار شامل 9 ميليون مترمكعب خاكريزي،4.8 ميليون مترمكعب حفاري در خاك و سنگ و 40,000 متر مربع دیوار آب بند می باشد. 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 

سد مخزنی کهیر

 از نوع وزنی RCC با تیپ FSHD واقع در 110 کیلومتری غرب چابهار ارتفاع سد 54.5 متر، طول تاج 380 متر، و حجم مخزن 314 میلیون متر مکعب می باشد. احجام عمده کار شامل 485,000 متر مکعب بتن غلتکی، 180,000 متر مکعب بتن معمولی و 850,000 متر مکعب خاکبرداری است.

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان کوثر می باشد