ورود به سايت  

English

راه و راه آهن

 

·     تونل قطعه دوم محور طالقان- هشتگرد 

واقع در جنوب طالقان به طول 965 متر با سطح مقطع نهايي حدود 70 متر مربع شامل حفاري و پوشش نهايي و تهيه و نصب تأسيسات روشنايي و تهويه تونل. احجام عمده کار شامل 136,000 متر مکعب حفاری در تونل و 26,000 متر مکعب بتن ریزی می باشد.

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

احداث راه دسترسی به سد مروک 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 احداث راه مروک به گوشه در استان لرستان 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان کوثر می باشد