ورود به سايت  

English

تونل سازي
 
تونلهاي انحراف و آبياري سد پانزده خرداد

واقع در 240 كيلومتري جنوب تهران، در حاشيه جاده قم دليجان مشتمل بر حفاري و پوشش 760متر تونل با مقطع 16 متر مربع و احجام عمده كار شامل 20 هزار مترمكعب حفاري در سنگ و 10 هزار مترمكعب بتن ريزي.

 

 

 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
 
حفاري تونلهاي دسترسي و آمد و شد و لاينينگ تونلهاي انحراف سدهاي سياه بيشه
 واقع در 10 كيلومتري شمال تونل كندوان مشتمل بر حفاري 900 متر تونل دسترسي به قطر 7 متر 250 متر تونل آمد و شد به قطر 4.5 متر، لاينينگ دو تونل انحراف بطول كلي 1,300متر  به قطرهاي 3 و 4 متر با حجم كلي عمليات 100 هزار مترمكعب حفاري در سنگ و 13 هزار مترمكعب  بتن پوششي تونل.

 

 

 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 

 

 حفاري و تحكيم تونلهاي دسترسي و پاياب، شفتها و مانيفولدهاي نيروگاه سد كارون 3

در استان خوزستان كه در نوع خود در كشور كم نظير بوده و شامل حفاري مجموعه‌اي از سازه‌هاي زيرزميني پيچيده با احجام عمده كار شامل 156 هزار مترمكعب حفاري در سنگ و 89 هزار متر راك بولت می باشد. عمليات اجرائي شامل حفاري و تحكيم 363 متر شافت قائم با قطر 11.35 متر، حفاري و تحكيم دو تونل پاياب به طول كل 305 متر و قطر 16 متر و بيش از 1,400 متر تونل با ابعاد 9 تا 12 متر در سنگ می باشد.

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 
تونلهاي انحراف سد سيازاخ
واقع دركردستان شامل حفاري و پوشش بتني 500 متر تونل با قطرهاي 4.5 تا 5 متر. احجام عمده كار شامل 190 هزار مترمكعب خاكبرداري، 26 هزارمترمكعب بتن ريزي و 23هزار مترمكعب حفاري در فضاي بسته مي باشد.
 
 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 
تونل قطعه دوم محور  طالقان- هشتگرد
 واقع در جنوب طالقان به طول 965 متر با سطح مقطع نهايي حدود 70متر مربع شامل حفاري و پوشش نهايي و تهيه و نصب تأسيسات روشنايي و تهويه تونل. احجام عمده کار شامل 136,000 متر مکعب حفاری در تونل و 26,000 متر مکعب بتن ریزی می باشد.

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان کوثر می باشد