ورود به سايت  

English

 

الف) پروژه های سد سازی

 

·            سدتنظيمي – انحرافي كرخه (پای پل) و نیروگاه  

·            سد مخزنی بتن غلتكي زيردان

 

ب) پروژه های تونل سازی

 

·            تونلهاي انحراف و آبياري سد پانزده خرداد

·            حفاري تونلهاي دسترسي و آمد و شد و لاينينگ تونلهاي انحراف سدهاي سياه بيشه

·            حفاري و تحكيم تونلهاي دسترسي و پاياب، شفتها و مانيفولدهاي نيروگاه سد كارون 3

·            تونلهاي انحراف سد سيازاخ

·            تونل قطعه دوم محور طالقان- هشتگرد

 

ج) پروژه های مترو

 

·           تونل قطعه دو توسعه شمالی خط یک متروی تهران

·            ايستگاه T1 توسعه شمالی خط یک متروی تهران

·            ايستگاه X1 توسعه شمالی خط یک متروی تهران

·           ایستگاه دفاع مقدس (صفه) متروی اصفهان

·            هوا کشهای U1V1 – V1W1 – W1X1   توسعه شمالی خط یک متروی تهران

 

د) سازه های آبی

 

·            سازه عظيم بتنی سيفون کرخه

·            ايستگاه پمپاژ شماره 1 طرح نيشكر شعيبیه

·            شبكه آبياري و زهكشي دشت اوان

·            شبكه آبياري وزهکشی دشت دوسالق

·            آبگير کانال اصلی دشت آزادگان(AMC)

·            احداث تصفيه خانه فاضلاب دزفول

 

ه) پروژه های ساختمانی

 

·            احداث كمپ سد پانزده خرداد یافته

·            احداث كشتارگاه صنعتي ايلام

·            احداث كشتارگاه صنعتي خورين

·            احداث كشتارگاه صنعتي زابل

 

و) پروژه های راه و راه آهن

 

·            تونل قطعه دوم محور طالقان- هشتگرد 

·            احداث راه مروک به گوشه در استان لرستان

·            احداث راه دسترسی به سد  مروک

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان کوثر می باشد